Søk

SAFO møter ny leder i Arbeids- og sosialkomiteen

I går var SAFO i møte med ny leder i Arbeids- og sosialkomiteen, Freddy André Øvstegård. Målsetningen var å gjøre den nye lederen kjent med SAFO, hvem er vi og hva jobber vi for. Møtet var nyttig og preget av god dialog.

Tove-Linnea Brandvik – forbundsleder i NHF og styremedlem i SAFO hadde med seg Rune Jensen fra FNDB – også styremedlem i SAFO, og Gabriel Wilhelmsen Hoff – leder av Norges Handikapforbunds Ungdom – NHFU. Sammen med daglig leder Janne Skei, fikk vi fortalt hvem SAFO er og gjennomgått noen av de sakene som vi er spesielt opptatt av.

Tove-Linnea la vekt på den negative utviklingen vi ser når det gjelder funksjonshemmede som plasseres i «nye institusjoner», koblet dette blant annet mot manglende assistanse og utfordringene med å få tilgang til god BPA. Hun understrekte også vår bekymring om at Regjeringen ennå ikke har signalisert noe knyttet til videre prosesser med BPA. Gabriel var særlig opptatt av en inkluderende skole og universell utforming, mens Rune gå nærmere innsikt i døvblindes behov for tolk- og ledsagertjenester og hvor viktig det er å bevare rettigheter til en god og fleksibel ordning.

Tove Linnea Brandvik. Foto: NHF
Rune Jensen FNDB. Foto: FNDB
Gabriel Wilhelmsen Hoff
Leder i NHFU, Gabriel Wilhelmsen Hoff
ARKIV
SISTE INNLEGG