Søk
Utdannings- og forskningskomiteen

SAFO på høring i Utdannings- og forskningskomiteen.

SAFO var i høring i utdannings- og forskningskomiteen i dag. Vi hadde fokus på en inkluderende skole for alle. Våre to hovedkrav var som følger:

SAFO ber om at komiteen

  • Legger inn en merknad hvor Stortinget ber Regjeringen at den gjennom lov og regelverk, og ved hjelp av prosjektmidler og øremerking, gir klare signaler om at forsterkede skoler/ enheter/ klasser ikke er veien å gå i norske kommuner.
  • Starter gjennomføringen av «Veikart universelt utformet grunnskole 2023», og setter av 400 millioner i øremerkede midler som start til nødvendig oppgradering til universell utforming av fysiske omgivelser i grunnskolen.

Les SAFO sitt skriftlige innspill her: Innspill til statsbudsjettet 2023 – Utdannings og Forskningskomiteen

Se sendingen her

ARKIV
SISTE INNLEGG