SAFO deltok på høring

SAFO på høring i kommunalkomiteen

SAFO fokuserte på inkludering i skolen, og funksjonshemmedes rett til å velge bosted, velge hvor og med hvem man skal bo under høringen i kommunalkomiteen på Stortinget.

Investeringstilskuddet er lagt på is – og vi ser ingen finansiering av universell utforming i skolen. Selv om vi i Norge er opptatt av menneskerettigheter opplever funksjonshemmede fremdeles skepsis blant våre folkevalgte til å lovfeste med forrang, funksjonshemmedes menneskerettigheter. Les SAFO sitt innspill til kommunalkomiteen her: Innspill til statsbudsjettet 2023 – Kommunal- og forvaltningskomiteen

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#Sal1

ARKIV
SISTE INNLEGG