SAFO leverte krav til Trygdeforhandlingene

Styreleder i SAFO Tom Tvedt, sammen med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og Forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen

SAFO leverte krav til Trygdeforhandlingene

Bildet: (Styreleder i SAFO, Tom Tvedt – Forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen)

Sammen med Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Telepensjonistene, Statens Vegvesens pensjonistforbund, Jernbanepensjonistene, Postens Pensjonistforbund og Politiets Pensjonistforbund overleverte SAFO i går våre krav til Trygdeoppgjøret. Mottaker for kravene er Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det skjedde i fjor og det skjer i år. Regjeringen går inn for å halvere etterslepet fra forrige år. Det er et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2021 på 1,1%. SAFO krever sammen med våre allierte i saken at hele dette avviket inkluderes i pensjonsøkningen for 2022. Det innebærer en vekst i alderspensjoner på 4,59 prosent. Departementet inkluderer i sine beregninger avviket på 1,1%, på en måte som gjør at effekten halveres og pensjonsøkningen blir på 4,02%.