SAFO i møte med Senterpartiets helsefraksjon

SAFO i møte med Senterpartiets helsefraksjon

SAFO var i dag, den 5. mai – i møte med Senterpartiets helsefraksjon. Fokus i møtet var vår kjernesak om å inkludere konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) i Menneskerettsloven samt Brukerstyrt personlig assistanse. Senterpartiets Hans Inge Myrvold lovet å ta med seg våre innspill i sitt videre arbeid.