Søk

Fjern diagnoseregistreringen fra IPLOS

Det mener en rekke organisasjoner, som i et brev til Helse- og omsorgsministeren krever at diagnoseregistreringen blir fjernet fra IPLOS.

Du kan lese mer om denne saken på NHF sine nettsider. Her finner du brevet som ble sendt til Helse- og omsorgsministeren av flere organisasjoner, deriblandt SAFO.

ARKIV
SISTE INNLEGG