SAFO-konferansen 2022

SAFO-konferansen 2022

Helgen 29.-30. januar 2022 var det SAFO-konferanse på Gardermoen.

Statssekretær Gry Haugsbakken åpnet konferansen.

Ellers var tema Likestilling, BPA utvalgets innstilling, inkluderende skole, og brukermedvirkning.

Hedvig Ekberg CRPD

Tove Linnea Brandvik – “Selvstyrt er velstyrt” Om BPA-utvalgets innstilling

 

Karianne Hjørnevik Nes “Veien til inkluderende videregående skole”

Sverre Bergenholdt  “Aktiv Brukermedvirkning”