Søk

Uttalelse fra Lederkonferansen i SAFO – 29. og 30. januar 2022

Lederkonferansen i SAFO ber om at Regjeringen så snart som mulig, sikrer at funksjonshemmedes menneskerettigheter inkluderes i Menneskerettighetsloven.

Brukerstyrt personlig Assistanse (BPA)  er en grunnleggende forutsetning for å sikre likestilling av funksjonshemmede. Regjeringens prosess knyttet til BPA-utvalgets utredning, må resultere i en ordning som gjennom lov gir tydelige føringer om BPA som et likestillingsverktøy. Verktøyet må innrettes som en fleksibel ordning med nok timer, og den som har behov for assistanse skal selv bestemme hvor, når, hva og hvordan assistansen skal foregå.

Vår målsetning er et samfunn for alle, hvor mangfoldet preger alle samfunnsområder og alle samfunnets arenaer. En inkluderende skole er nødvendig for å forme morgendagens voksne og morgendagens ledere. SAFO vil at norsk barnehage og skole skal utformes og gjennomføres i tråd med Funksjonshemmede-konvensjonens retningslinjer om inkluderende utdanning.

ARKIV
SISTE INNLEGG