Søk

SAFO-konferansen 2014

På denne siden vil vi komme tilbake med linker til innleggene.

Bilde av Solveig Horne

Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok i år.

Bilde av Tove Linnea Brandvik

Vi fikk også innlegg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og saksordfører for ratifiseringen av FN-konvensjonen på Stortinget, Tove Linnea Brandvik.

Guri Hestflått Gabrielsen fra LDO holdt et innlegg om rapportering og konsekvenser av konvensjonen

Bilde av generalsekretær i FFO Liv Arum

Liv Arum fra FFO og styreleder i SAFO Arne Lein holdt innlegg om samarbeidet om skyggerapporteringen.

Bilde av Arne Lein, Liv Arum, Vigdis Endal og Jens Petter Gitlesen

ARKIV
SISTE INNLEGG