«Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene» – Rapporten er kommet

«Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene» – Rapporten er kommet

Rapporten "Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene" er nå kommet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) formål med dette forskningsoppdraget er å få økt kunnskap om mediepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og eventuell endring over tid.  Prosjektet er et bidrag til arbeidet med å få et bredere, mer representativt og nyansert bilde av mennesker med nedsatt funksjonsevne i media.

Les omtalen og last ned rapporten fra Bufdirs hjemmeside her.