Søk

Lansering av Fafo-rapport «Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet» 13. mars

En ny Fafo-rapport lanseres 13.mars. Her blir det presentert ny kunnskap om arbeidsgiveres holdninger, erfaringer og praksis.

Arbeidslivet er ikke like tilgjengelig for alle, og spesielt står mange personer med nedsatt funksjonsevne uten jobb. En av de mulige barrierene for å bli inkludert kan være arbeidsgiveres holdninger og praksis. FAFOs rapport bygger på synspunkter og erfaringer fra 1600 arbeidsgivere om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Disse erfaringene er viktige for å styrke innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv.

Tid: Torsdag 13. mars kl. 10.00 – 11.30.

Sted: Auditoriet i 1. etasje i Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter Stensberggt. 27 (Bufdirs lokaler).

Program:

Kl. 10.00 Velkommen
Kl. 10.05 Fafo ved forsker Inger Lise Skog Hansen fremlegger hovedfunnene fra rapporten
Kl. 10.35 Innlegg ved tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet Bjørn Gudbjørgsrud
Kl. 10.50 Innlegg ved Bufdirs direktør Mari Trommald
Kl. 11.05 Kommentarer fra arbeidsgiverorganisasjon og brukerorganisasjon (deltakere ikke bekreftet)
Kl. 11.25 Avsluttende ord

Det er begrenset med antall plasser og påmelding vil foregå etter førstemann til mølla-prinsippet, så meld deg på i dag ved å benytte denne linken: https://easyfact.no/reply/gnmylvrqyk

Arrangementet er gratis.

ARKIV
SISTE INNLEGG