Søk

SAFO i møte med skolepolitisk ledelse i DNA

SAFO hadde i dag møte med Skolepolitisk ledelse i DNA og regjeringspartienes fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Gerd Janne Kristoffersen.

 For SAFO er de to grunnleggende prinsippene at:

  • Alle elever sikres opplæring ut fra egne forutsetninger og behov på alle nivå i skoleverket og innenfor de samme organisatoriske rammer som alle andre.
  • Undervisningslokalene skal være universelt utformet.

Tema på møtet, var hvordan kan vi sikre at den inkluderende skolen ikke raseres og man får en oppblomstring av såkalte forsterkede skoler. I diskusjonen la vi vekt på hvilke tiltak som vil kunne styrke enhetsskolen og hver enkelts elev rett til individuell opplæring.

ARKIV
SISTE INNLEGG