Rapporten fra SAFO konferansen 2007 er klar

Rapporten fra SAFO konferansen 2007 er klar

I andre del av rapporten presenterer de fire organisasjonene sine viktigste arbeidsområder.

Til slutt er det en del om Midtlyngutvalget som er et offentlig utvalg som er satt ned for å se på spesialpedagogiske støttessystemer.

  • Last ned rapporten her »