Rapporten fra SAFO konferansen 2007 er klar

Rapporten har blitt ett dokument som kan kan brukes som et oppslagsverk for brukermedvirkning. Den tar for seg brukermedvirkning på systemnivå, og utfordringer som følger med det systemet vi har i dag.

I andre del av rapporten presenterer de fire organisasjonene sine viktigste arbeidsområder.

Til slutt er det en del om Midtlyngutvalget som er et offentlig utvalg som er satt ned for å se på spesialpedagogiske støttessystemer.

  • Last ned rapporten her »
ARKIV
SISTE INNLEGG