Stolthetsparaden 2008

Stolthetsparaden 2008

Navnet har de valgt fordi de vil vise at mennesker med funkjsjonsnedsettelser er noe annet enn det samfunnet rundt vil ha det til. Det er barrierer i samfunnet som gjør at funksjonsnedsettelsen blir et problem. Les mer i pressemeldingen her »