Søk
Representanter for organisasjonene.

SAFO i møte med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

SAFO var i dag, i møte med kultur og likestillingsminister Lubna Jaffery. Møtet var vårt første med vår nye likestillingsminister, og sammen med FFO og Unge Funksjonshemmede, fremmet vi saker som er viktige for funksjonshemmede.

Funksjonshemmede er en gruppe som ofte oversees i diskusjoner om politiske prioriteringer i arbeidet for å likestille og ikke diskriminere utsatte grupper. Vårt felles budskap til ministeren var at funksjonshemmedes menneskerettigheter må bli en realitet i Norge. Funksjonshemmedekonvensjonen må inn i Menneskerettsloven og Brukerstyrt personlig Assistanse må bli et likestillingsverktøy. Universell utforming er en grunnleggende forutsetning for likestilling og inkludering i skolen er nødvendig for å bidra til inkluderende samfunn og ikke-diskriminering av funksjonshemmede.  Les det skriftlige notatet som vi la igjen hos likestillingsministeren her: 20230925-Møte med kultur- og likestillingsministeren-dato 20230928-1030-1100 – SAFO innspill2-med tolk

ARKIV
SISTE INNLEGG