Søk
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

2000 nye VTA-plasser de neste fire årene

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen avslørte i dag at regjeringen vil prioritere 500 nye VTA-plasser årlig de neste fire årene. – Det er en start, men vi er bare halvveis til målet, sier Janne Skei, daglig leder i SAFO.

Det var på et besøk til bedriften Grønneviken AS i Bergen at arbeidsministeren lanserte nyheten, direkte på TV2-nyhetene.

— Vi trenger at vi får flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, derfor forplikter regjeringen seg nå til en opptrappingsplan der vi skal ha 2000 nye plasser i løpet av fire år, og vi begynner med 500 nye plasser neste år, sa statsråd Mjøs Persen.

Hun trakk frem viktigheten av denne typen arbeidsplasser, og bedriftene som organiserer de.

– Dette er utrolig viktig for verdiskapningen i Norge, det er mange samfunnskritiske funksjoner som blir oppfylt av denne typen bedrifter, også er det aller viktigste at det er inkluderende arbeidsplasser der mange kan oppleve mestring og det sosiale fellesskapet arbeid er for oss mennesker, sa ministeren.

Et temposkifte

– Gjennom de siste 10 årene har antall VTA-plasser økt med rundt 300 i året. Når regjeringen nå forplikter seg til 2000 nye plasser i løpet av de neste fire årene, er det et temposkifte for inkluderingen av folk med behov varig tilrettelagt arbeid, sier Mjøs Persen.

Varig tilrettelagt arbeid har åpnet arbeidslivet for mange uføretrygdede. Ikke minst gjelder dette mange med utviklingshemming eller psykiske lidelser.

Arbeidsministeren legger også vekt på at dette skaper en forutsigbarhet for VTA-bedriftene.

– Regjeringen forplikter seg også til en opptrappingsplan som sikrer 2000 nye VTA-plasser i løpet av de neste fire årene. Dette vil sikre forutsigbarhet for de mange VTA-bedriftene som kjenner på behovet for flere plasser.

Positivt, men ikke i mål

– Regjeringen har fått et anmodningsvedtak om å komme tilbake med en langsiktig og forpliktende plan for hvordan en skal sikre et betydelig løft for flere VTA-plasser. Nå leverer de 500 i 2024, og 2000 over en fireårsperiode. Det er en god start, men vi er ikke i mål, sier Janne Skei, daglig leder i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Hun peker på at Arbeids- og velferdsetaten har anslått et behov for mellom 900 og 1900 nye plasser årlig de neste årene, og at økningen de siste 10 årene har vært på 340 plasser årlig.

– Så vi har over tid hatt en negativ utvikling på arbeidsplasser tilrettelagt for vår gruppe. Det er positivt at man nå øker, og at vi blir lovet en økning over flere år. Men jeg håper at stortingsflertallet vil styrke denne potten ytterligere, så vi kan få en reell arbeidsledighetsnedgang for mennesker med utviklingshemning, sier Skei.

SAFO har gjentatte ganger tatt opp behovet for en økning i antall VTA-plasser, både i høringssvar, og det var blant annet et av temaene da Marte Mjøs Persen besøkte NFU-konferansen i mars. Da sa hun at regjeringen var godt oppmerksomme på behovet for flere tilrettelagte arbeidsplasser.

– Arbeid til alle er viktig for denne regjeringen. Så lenge vi har mennesker som ønsker å jobbe, men ikke kommer i jobb, kan vi ikke si oss fornøyd, sa arbeidsministeren i mars.

Hun pekte videre på at statistiske anslag tyder på at sysselsettingsandelen blant utviklingshemmede ligger i underkant av en fjerdedel. Altså at 3 av 4 ikke er i jobb.

– Faktum er altså at mange personer med utviklingshemming, som både kan og vil jobbe, mangler et jobbtilbud i dag. Regjeringen mener VTA-ordningen er en god ordning, som har åpnet døren til arbeidslivet for mange. I budsjettet for 2023 styrker vi derfor VTA med 250 plasser. Jeg vet at behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er stort, og at mange skulle ønske at det kom flere plasser. Jeg kan naturligvis ikke si noe om framtidige statsbudsjetter her. Vi er imidlertid godt oppmerksomme på denne problemstillingen, sa Marte Mjøs Persen på NFU-konferansen.

Nå har vi altså fått svaret.

– Behovet er kjempestort, derfor trenger vi en forpliktende opptrapping, og jeg håper at Stortinget vil være med på det. Jeg mener vi må satse offensivt, og det blir jo da en dobling av den økningen som var for inneværende år allerede neste år, og det er rett og slett fordi behovet er stort, det er mange som trenger tilrettelagte arbeidsplasser. Også mener jeg at vi som samfunn også må evne å inkludere alle i samfunnet inn i arbeidsstokken. Vi trenger også de ressursene de representerer, sa Persen i dag.

Forslaget til statsbudsjett vil bli lagt frem 6. oktober. Etter det er det opp til Stortinget å gjøre endringer, før statsbudsjettet vedtas i desember. SAFO vil følge opp saken videre.

ARKIV
SISTE INNLEGG