SAFO i møte med helseministeren om samhandlingsreform

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lanserte 22. august en Samhandlingsreform i helsetjenesten. SAFO hadde eget møte med ham og prosjektleder Vidar Steine fra HOD om dette fredag 29. august.

Bakgrunnen for samhandlingsreformen er de store utfordringene Helse Norge har med for lange ventelister, paisenter som går inn og ut av sykehuset, mangefull rehabilitering og milliardsprekk i helseforetakene. Til tross for at vi i Norge bruker uttallige summer på helsetjenester, så lykkes vi ikke med å gi brukerne et godt nok helhetlig helsetilbud. Helsemnister mener det her mangelen på Samhandling mellom primær- og speisalisthelsetjenesten, hvor systemet står i fokus istedenfor pasienten.

Hanssen mener at en juridisk og økonomisk reform hvor pengene følger brukeren vil bidra til mer samhandling og bedre behandling for brukeren. Han understreket at han vil bruke penger som virkemiddel siden det blir aktivitet der pengene er.

På møtet med SAFO presenterte helseministeren hvordan arbeidet med Samhandlingsreformen er lagt opp. Arbeidet har startet og vil gå fram til slutten av april 2009. Reformen er prosjektorganisert og tredelt.

  1. Prosjektgruppe i Helse- og Omsorgsdepartementet bestående av 15 heltidsansatte, halvparten fra departementet og halvparten fra Helse Norge. De ledes av Vidar Steine.
  2. Dialog-prosjektet: Direktedialog med brukerorganisasjoner og fagforeninger som er knyttet opp til helestjenester, slik som SAFO. Det vil bli lagt opp til fellesmøter og separate møter med organisasjonene for å sikre deres innspill.
  3. Ekspert-gruppa: Hanssens fritenkergruppe som ikke representerer andre  enn sin egen livserfaring og kompetanse.

SAFO vil delta aktivt i arbeidet gjennom dialog-prosjektet. Mer om dette vil komme senere på hjemmesiden og gjennom e-post til SAFOs organisasjoner.

Se for øvrig SAFOs mer utfyllende referat.  

Les mer om Samhandlingsreformen på regjeringens hjemmesider.

ARKIV
SISTE INNLEGG