Søk

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på norsk!

SAFO oppfordrer interesserte til å gjøre seg kjent med teksten og begynne å bruke den allerede nå i sitt påvirkningsarbeid. Det blir tatt sikte på at Norge ratifiserer konvensjonen i 2010.

BLD har lagt ut oversettelsen på sine hjemmesider.

ARKIV
SISTE INNLEGG