Nasjonal ReHabiliteringsuke 6.-10. oktober.

Nasjonal ReHabiliteringsuke 6.-10. oktober.

ReHabiliteringsuka består av ulike typer arrangement og markeringer over hele landet. Det kan for eksempel være åpne dager, stands, informasjonsmøter, innslag i lokale media, fagmøter, kurs, konferanser, seminarer, aktivitetsdager, filmvisninger, eller andre aktiviteter som markerer mestring og mulighet på tross av funksjonshemming eller kronisk sykdom. Uka innledes med et nasjonalt åpningsarrangement i Den europeisk kulturhovedstad i 2008 Stavanger, mandag 6. oktober.

Link til rehabinfo.no