Blindeforbundet arrangerer konferansen “Universell utforming – Estetisk, trygt og tilgengelig.”

Blindeforbundet arrangerer konferansen “Universell utforming – Estetisk, trygt og tilgengelig.”

Tid og sted: 29. april på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35.

Mange har mistanke om at skader skjer fordi man ikke ser trapper, glassflater og andre “hindringer”, og overlege ved Aker sykehus Lasse Efskind vil se på sammenhengen mellom bygningsmessig utforming og uhell og skader. Synovate MMI vil legge frem en helt fersk undersøkelse som gjøres blant 1.000 nordmenn i april for å avdekke i hvilken grad uhell skjer i bygg, og hvilke skader disse fører til. Norges eneste svaksynte professor vil fortelle om utforming av displayer, og presidenten i Norske Arkitekters Landsforbund vil se på utforming av bygg i en hverdag med krav om universell utforming. Gjøglerne Baard Tufte Johansen og Harald Eia vil, sammen med en velsmakende lunsj, gjøre konferansedagen til en opplevelse!

Påmelding kan skje til konferanse@blindeforbundet.no eller tlf. 23 21 50 00 innen 15. april.

Deltakeravgiften er kr 400,- per person.

PROGRAM

“Universell utforming – estetisk, trygt og tilgjengelig”

29. april på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 i regi av Norges Blindeforbund og HiO 09:30 – 10:00 Registrering/kaffe 10:00 – 10:15 Åpning v/ dekan Per Øystein Staff, avd. for ingeniørutdanning, HiO 10:15 – 10:30 Hvor ofte skader vi oss. Synovate, MMI presenterer tall fra undersøkelse gjort blant 1.000 nordmenn i april 2008. 10:30 – 11:00 Hvor står vi og hvor vil vi v/ generalsekretær Gunnar Haugsveen, Norges Blindeforbund, NBF 11:00 – 11:15 Underholdning v/ Baard Tufte Johansen og Harald Eia. 11:15 – 11:45 Universell utforming som satsingsområde for HiO v/ rektor Sissel Østberg, HiO 11:45 – 12:45 Lunsj 12:45 – 13:15 Sammenhengen mellom fysiske skader i hverdagen og bygningsmessig utforming v/ overlege Lasse Efskind, Aker sykehus 13:15 – 14:00 Implementering av universell utforming i ny Plan- og bygningslov v/ Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa 14:00 – 14:30 Slik vi ser verden v/ president i Norske Arkitekters Landsforbund, NAL, Jannike Hovland

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:15 Displayer for svaksynte v/ professor Frode Eika Sandnes, HiO. 15:15 – 15:45 Slik ser svaksynte verden – kategorisering av svaksynte mht hjelpetiltak v/ førsteamanuensis dr. ing. Jonny Nersveen, HiO/ NBF 15:45 – 16:00 Oppsummering v/ interessepolitisk rådgiver Sverre Fuglerud, NBF Les mer om konferansen her.