Søk
BPA for selvbestemmelse

Pressemelding fra BPA-utvalgets funksjonshemmede medlemmer

PM: Funksjonshemmede lanserer eget lovforslag om BPA

BPA-utvalget har i dag presentert sin offentlige utredning om hvordan assistanseordningen for funksjonshemmede (BPA) skal bidra til funksjonshemmedes likestilling. Funksjonshemmedes representanter i BPA-utvalget har tatt dissens og leverer sitt eget lovforslag.

– Helt siden Uloba utviklet Borgerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede i Norge, har målet vært at vi skal ha de samme mulighetene som andre til å delta i samfunnet og styre vårt eget liv, sier Vibeke Marøy Melstrøm. Hun er generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge og er medlem i regjeringens BPA-utvalg, som i dag leverte sin offentlige utredning.

Funksjonshemmedes representanter i BPA-utvalget har skrevet sitt eget lovforslag for å sikre at BPA blir det reelle likestillingsverktøyet det er ment som. Foruten Vibeke Marøy Melstrøm sitter Tove Linnea Brandvik i utvalget for SAFO, Sverre Fuglerud for FFO, og Sonja Tobiassen er representant for funksjonshemmede som har BPA.

– Vi trenger en egen lov for BPA som ikke definerer det som en omsorgstjeneste. Vi må bort fra synet på funksjonshemmede som syke og ressurssvake, og det klarer vi ikke så lenge BPA er plassert i helselovgivningen, forklarer Sverre Fuglerud.

Tove Linnea Brandvik minner om at Norge er forpliktet av bestemmelsene i FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, CRPD.

– Det innebærer blant annet å sikre alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle funksjonshemmede. En lov om BPA må ha dette som utgangspunkt, sier hun.

BPA gjør det mulig for funksjonshemmede å bestemme over eget liv fordi vi selv bestemmer hvem som skal assistere oss, hva vi skal assisteres med, og hvor og når vi skal få assistanse.

– Noe av utgangspunktet for å nedsette et BPA-utvalg var at kommunene forvalter BPA svært ulikt. Det er et sjansespill både hvor mye assistanse du får, og hvor mye kommunen blander seg inn i bruken av assistansen. Slik vil det fortsette hvis ikke staten overtar forvaltningsansvaret for BPA, sier Sonja Tobiassen.

Her kan du lese lovforslaget fra oss fire funksjonshemmede utvalgsmedlemmer (lenke).

For ytterlige informasjon og intervjuer, kontakt:

Sonja Tobiassen, representant for funksjonshemmede med BPA, tlf. 918 88 737

Sverre Fuglerud, FFO, tlf 990 03 662

Tove Linnea Brandvik, SAFO, tlf 482 30 849

Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, tlf 971 65 407

ARKIV
SISTE INNLEGG