Søk
Dissens

Dissens til NOU 2021: 11 Alternativt lovforslag til lov om BPA

Fra utvalgets medlemmer: Sonja Jennie Tobiassen,
Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik

ARKIV
SISTE INNLEGG