NOU

NOU om BPA – Kort forklart

NOU om BPA – kort forklart (pdf)

Her kan du lese om hvorfor det nå finnes to forslag i NOUen.

ARKIV
SISTE INNLEGG