Opplæring og nettverk

Kurs og samlinger

SAFOs regioner har opplæring om brukermedvirkning og andre temaer for tillitsvalgte og medlemmer. Kontakt din region direkte om du er interessert i kurs og opplæring.

I spesialisthelsetjenesten har de en egen digital grunnopplæring for personer som kan tenke seg å bli brukerrepresentant. Kurset ligger åpent på helseregionenes nettsider, og kurset kan tas av alle. Denne lenken går rett til nettkurset. 

SAFO sentralt har ved ujevne mellomrom erfaringssamlinger av brukermedvirkere sentralt, i tillegg samlinger med ansatte på hovedkontorene i organisasjonene – interessepolitisk forum. Her inviteres både interne og eksterne innledere om ulike aktuelle politiske temaer.

Nettressurser

SAFO jobber med å fremme inkluderende opplæring. For organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte har vi også en egen temaside på Facebook: SAFO Inkluderende opplæring. Se gjerne også på vår kampanjeside #inkluderendeskole, og SAFOs syn på inkluderende opplæring.

Det kan være nyttig å bruke SAFOs fakta-ark som vi har laget på ulike områder. Vi har fakta-ark på følgende temaer: