Søk

Byggekravforslag – mindre inkludering

Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund (NHF) mener forslaget er et skritt i helt feil retning. Forslaget er nå på høring med frist 10. februar. Den nye forskriften betegnes TEK 17.

NHF skriver hva forslaget innebærer på sine hjemmesider:

Trangere rom og brattere ramper

Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre noen forenklinger, blant annet ved å redusere noen av kravene til areal og helningsgrad på ramper, som vil svekke tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. I tillegg er det foreslått endringer knyttet til lys og kontrastmarkeringer.

Konkret foreslår regjeringen at det som et alternativ til snusirkelen på 1,5 m kan brukes et rektangel med størrelse 1,8 x 1.3 m. Når det gjelder helningsgrad på ramper er kravet i dag 1:20 og med et hvileplan for hver 0,6 meter høydeforskjell. Nå foreslår regjeringen at kravet skal være 1:15 med hvileplan for hver 1,0 meter høydeforskjell.

Handikapforbundet er bekymret

Norges Handikapforbund er svært skeptisk til begge disse endringsforslagene.

– Trangere boliger og brattere ramper tilsier et samfunn som er mindre inkluderende, mer diskriminerende, sier Handikapforbundets forbundsleder, Arne Lein.

KMD hevder at endringene er forsvarlige ut fra forskning.

– Handikapforbundet har gjennomgått forskningsmaterialet, som vi mener har svært store metodiske svakheter, det er ikke mulig å trekke disse konklusjonene utfra denne forskningen. Og dette er vi ikke alene om å mene, sier Lein.

Blant annet synes han det er interessant at Norske Arkitekters Landsforbund i Dagens Næringsliv 5. januar har gått mot Regjeringens forslag til endringer og skriver «Velstand, folkehelse og byutvikling står på spill når myndighetene nå vil kutte byggkostnader. Boligkvaliteten synker.»

Norges Handikapforbund jobber aktivt med denne saken. Les denne saken på NHFs hjemmeside.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG