Ny møteplass for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Utvalget skal erstatte Statens Råd for likestilling av funksjonshemmede. SAFO er blant organisasjonene som skal inviteres til å delta. Se nettsaken på BLDs hjemmesider.
ARKIV
SISTE INNLEGG