Søk

»Du har rett» Hefte om FN konvensjonen.

«Du har rett» er et hefte om FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er enkelt å lese. Bufdir lanserte heftet i forbindelse med ratifikasjonen av FN konvensjonen 3. juni 2013.
ARKIV
SISTE INNLEGG