Søk

Like muligheter for alle barn

Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Denne rapporten gir en oversikt over ulike typer tiltak og virkemidler som kan være viktige for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Det spenner over et stort spekter, alt fra tilbud til familien, habilitering og juridiske rettigheter, utdanningstilbud, psykisk helse og støtte i forbindelse med arbeid.

Publikasjonen er skrevet i et enkelt språk og skal være tilgjengelig for alle.

Heftet inneholder en rekke eksempler på tilbud og tjenester som den enkelte kan etterspørre i sin kommune.

Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sine sider.

ARKIV
SISTE INNLEGG