SAFO er mener

SAFO er skuffet over Midtlyng-utvalgets NOU 2009:18 «Rett til læring». SAFO har gitt sitt høringssvar. Utvalget har valgt å utelate viktige forhold knyttet til elever med særskilt behov i fellesskolen, derfor må utredningen kun få betydning på få områder når Kunnskapsdepartementet forhåpentlig skal utarbeide en Stortingsmelding på feltet.

SAFO har gitt sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet på Midtlyng-utvalgets utredning NOU 2009:18 Rett til læring.

SAFO mener at utredningen unnlater å ta for seg mye av de viktigste forhold for elever med utviklingshemming, store funksjonsnedsettelser og døvblindhet. Dette gjelder spesielt i forhold til den økende tendensen til segregering og kvaliteten på spesialundervsingen.

SAFO er spent på hvordan Kunnskapsdepartementet vil løse denne, når de forhåpentlig kommer med en stortsingsmelding i løpet av 2010. Forhåpentlig vil SAFO få en forsmak, når statssekretær Lisbet Rugtvedt kommer på SAFO konferansen i januar.

Se SAFOs høringssvar her.
 

ARKIV
SISTE INNLEGG