Søk

Inclusion Internationals verdenskongress 2010

Inclusion Interational er en stor internasjonal sammenslutning av organisasjoner for utviklingshemmede som NFU er med i. De arbeider for menneskerettigheter for personer med utviklingshemming, inkludering i samfunnet og mot diskriminering. Hvert år har de en verdenskongress om ulike tema, og i 2010 skal kongressen fokusere på hvordan vi kan endre rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonevne i lys av FN konvensjonen.
ARKIV
SISTE INNLEGG