Mennesker med utviklingshemning har rett til å bo der de vil!