Søk

Forslag til ny helse- og sosialtjenestelov lagt fram

Organisasjonene er ikke fornøyde med forslaget til ny helse- og sosialtjenestelov. BPA blir ikke rettighetsfestet og rettsikkerheten svekkes når det gjelder å klage vedtak fra kommunen inn til fylkesmannen.

Statsminister Jens Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete la 18.10.10 frem høringsnotat – forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. Bade NFU og NHF er misfornøyde med forslaget som ikke inneholder noen rettighetsfesting av BPA, og samtidig svekker det rettsikkerheten til mennesker som mottar tjenester fra kommunene. Les mer om dette på NFUs sider og NHFs sider.

 

.

ARKIV
SISTE INNLEGG