Søk

Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå om viktigheten av arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Lavere yrkesaktivitet og utdanning gjør at personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere helse enn resten av befolkningen.

Denne publikasjonen beskriver helse- og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Analysen kartlegger ulike sider ved gruppens helse og levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt hørsel, nedsatt bevegelsesevne, store kognitive vansker eller psykiske vansker.

ARKIV
SISTE INNLEGG