Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå om viktigheten av arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå om viktigheten av arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Denne publikasjonen beskriver helse- og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Analysen kartlegger ulike sider ved gruppens helse og levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt hørsel, nedsatt bevegelsesevne, store kognitive vansker eller psykiske vansker.