Søk

Ledige stillinger hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

LDO lyser ut flere ledige stillinger. Engasjerende og utfordrende arbeidsoppgaver venter hos Likestillings- og diskrimineringsombodet. Ombodet er fagleg uavhengig og skal kjempe mot diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant anna kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, religion og språk.

Ombodet er fagleg uavhengig og skal kjempe mot diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant anna kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, religion og språk.

ARKIV
SISTE INNLEGG