Ledige stillinger hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ledige stillinger hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombodet er fagleg uavhengig og skal kjempe mot diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant anna kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, religion og språk.