SAFO med innlegg på høringskonferanse om Midtlyng-utvalgets utredning

Utanningsdirektoratet fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å avholde fire regionale konferanser om Midtlyng-utvalgets utredning, og SAFO fikk forespørsel om å holde innlegg sammen med FFO.

SAFO og FFO delte tiden mellom seg og Daglig leder i SAFO, Bettina Thorvik, holdt innlegg for SAFO på tre av konferansene. Temaet på innlegget var inkludering i praksis og hvilke konsekvenser spesialskoler/klasser har på inkludering i nærskolen.

PowerPoint presentasjonen av innlegget kan du laste ned her.

Link til Utanningsdirektoratets nettsider.

ARKIV
SISTE INNLEGG