Innlegg fra Sosialministeren, Tema: ”Statsbudsjettet for 2004 – sosial profil?”

Innlegg fra Sosialministeren, Tema: ”Statsbudsjettet for 2004 – sosial profil?”

I statsbudsjettet for 2004 er denne meldingen fulgt opp med en bevilgning på i alt 67,7, mill kroner fordelt på innsatsområdene i meldingen; arbeid og utdanning, tjenester og tilgjengelighet.

Budsjettforliket med Arbeiderpartiet innbærer som nevnt at vi flytter på 5 milliarder kroner. Som jeg nevnte innledningsvis går hoveddelen til kommunene og skolene. Kommunene får mer penger og skolene skal få flere undervisningstimer. Vi styrker imidlertid også antallet tiltaksplasser med 6000. Egenandelstaket vil heller ikke øke så mye som regjeringen la opp til (fra 1350-1550). I tillegg legger vi forslagene våre om AFP og midlertidig ansettelser på vent inntil videre.

Har så statsbudsjettet for 2004 en sosial profil? Mitt svar på det spørsmålet er ja.

Regjeringen satser på de mest vanskeligstilte og på tiltak som skal bidra til at den enkelte kommer over i en bedre livssituasjon.

Men, jeg skal også være den første til å si at vi fortsatt har mye ugjort i forhold til utfordringene vi står overfor. Men vi er i gang, og har lagt strategiene for videre satsing.