Helse og Rehabilitering har delt ut årets Ekstra-midler