Søk

Fagkonferanse: FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

3. desember 2013, på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo og Likestillings- og diskrimineringsombudet, til fagkonferanse i Oslo.

Følg konferansen live her.
 

Tema for dagen er FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ratifiserte i juni d.å. Konvensjonens bakgrunn og innhold blir gjennomgått og diskutert på konferansen, samt hvilken antatt betydning den vil ha for å fremme inkludering og hindre diskriminering.

Michael Stein, Harvard University og Tom Shakespeare, University of East Anglia, er invitert som keynote speakers på bakgrunn av sine arbeid innenfor feltet Disability and Human Rights. Norske eksperter, politikere, myndighetspersoner og representanter for funksjonshemmedes organisasjoner vil også delta med innlegg.

Konferansen har en bred målgruppe. Det er ingen deltakeravgift, og påmelding skjer etter prinsippet førstemann til mølla. Maks antall deltakere er 200.

Vennligst se Bufdirs nettsider for mer informasjon.

ARKIV
SISTE INNLEGG