Søk

Anniken Huitfeldt til EU-toppmøte.

Barne-og likestillingsminister Anniken Huitfeldt møtte kollegaer fra andre europeiske land og drøftet implementeringen av den nye FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

SAFO synes det er gledelig at ministeren prioriterer arbeidet med implenteringen av den nye konvensjonen. Link til pressemeldingen til BLD sine sider.

ARKIV
SISTE INNLEGG