Søk
Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det

Helsetilsynet med rapport om koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet i Helsetilsynet og Statens Helsetilsyn om Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det.

20021-11-11 Rapport 4-2021_publisert

Hvordan har personer med utviklingshemming opplevd tiden med koronapandemi og hvordan har smitteverntiltak påvirket hverdagslivet deres? | Helsetilsynet

 

ARKIV
SISTE INNLEGG