Helsetilsynet med rapport om koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det