Søk

Invitasjon til lanseringsseminar av rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig».

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en undersøkelse om sammenhengen mellom bolig, tjenester, arbeid og dagaktiviteter, etter oppdrag fra Bufdir. Fredag 22. november lanseres rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig»

Tid: 22. november kl 13:30 – kl. 15:15

Sted: Auditoriet 1. etg, i Barne- ungdoms- og familiedirektoratets lokaler. Stensberggt. 27.

Antall personer med utviklingshemming som er i ordinært arbeid eller i dagaktivitet har sunket de siste årene. Samtidig har det vært en forskyvning fra varig tilrettelagt arbeid til dagsenter. Kan dette tyde på at tjenester og dagaktiviteter til utviklingshemmede i ferd med å dreies bort fra sektoransvar og i retning totalomsorg? Og er det slik at stadig større og mer institusjonslignende boliger legger rammer for hva slags dagaktivitet personer med utviklingshemming har, eller er det andre forklaringsfaktorer som er viktigere? I rapporten belyses dagaktivitet også i forhold til andre boligtyper.

NTNU Samfunnsforskning vil på dette seminaret komme med noen svar. Er du interessert i å få vite mer, er du hjertelig velkommen til å høre om resultatene fra undersøkelsen. Meld deg på ved å kontakte Cecilie H. Sandness: [email protected] innen 15. november 2013. Det er begrenset med antall plasser så meld deg på så raskt du kan. Seminaret er gratis.

ARKIV
SISTE INNLEGG