Søk
Special Olympics logo

Et skritt for likestilling i idretten

Norges Idrettsforbund avholdt i helgen et ekstraordinært idrettssting. I forbindelse med det tok Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), initiativet til å adressere Norges Idrettsforbund med målsetning om at paraidretten i større grad likestilles med bredde- og toppidrett i dag.  Sammen med SAFO, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, FFO og Unge Funksjonshemmede, rettet vi en henvendelse til Idrettstinget om en «tydelig satsning for likestilling og økt prioritering av paraidretten i fremtiden». Vi er svært fornøyde med at Idrettstinget i helgen (16.- 17. oktober), vedtok å utrede om Norge skal søke om å få tildelt Special Olympics vinter innen 2033. Vi er også glade for at idrettstinget i tillegg vedtok at det skal lages en handlingsplan for hvordan enda flere med utviklingshemmede skal få delta i idretten tilrettelagt i sitt idrettslag. Handlingsplanen skal presenteres våren 2022 og iverksettes høsten 2022. Dette vedtaket vil styrke idretten sitt slagord idrettsglede for alle.

Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, og tilrettelegger trening og konkurranser for 2,3 millioner utøvere i over 160 land. Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special Olympics ble stiftet i 1968 av Eunice Kennedy Shriver, søster til John F. Kennedy. Kennedy-familien er fremdeles involvert i den daglige driften av Special Olympics.

Vedtak fra Idrettstinget var som følger:

  1. 1. Idrettstinget ber idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge innen 2033
  2. Idrettstinget ber idrettsstyret igangsette en prosess med særforbund og idrettskretser for å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemning kan forbedres, herunder å utarbeide en forpliktene strategi og handlingsplan for hvordan idretts og arrangements tilbud nasjonalt og internasjonalt kan forbedres. Handlingsplanen skal være klar til ledermøte 2022, og iverksettes høsten 2022
ARKIV
SISTE INNLEGG