Søk
Dagsavisen logo

Vår likestilling er truet

SAFO er medforfatter sammen med Norges Handikapforbund til denne kronikken om at «Vår likestilling er truet».

Sammen med organisasjonene FFO, NBF, HLF, NBFU, Unge Funksjonshemmede og Uloba gir vi uttrykk for vår skepsis til å implementere EUs tilgjengelighetsdirektiv før Norge har inkludert Funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon i norsk lovgivning.

SAFO og NHF har også sammen med FFO, Unge Funksjonshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund sendt inn en felles høringsuttalelse hvor vi ber Regjeringen vente. Våre to hovedkrav er følgende:

  • At Kulturdepartementet avklarer og bekrefter at det ikke er et totalharmonisert direktiv i forkant av at EUs tilgjengelighetsdirektiv kan innlemmes i norsk lov. Departementet bør be om en ny utredning av direktivets harmoniseringsgrad fra et fagmiljø med høy menneskerettighetskompetanse
  • At Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD, innlemmes i Menneskerettsloven før tilgjengelighetsdirektivet innlemmes

Denne felles høringsuttalelsen støttes også av NFU og FNDB.

 

Vår likestilling er truet – Dagsavisen

ARKIV
SISTE INNLEGG