Søk

Det koster å ha funksjonsnedsettelse

Er det greit at funksjonshemmede selv må betale store summer for å kunne ivareta basale behov knyttet til helse? Er kompensasjonsordningene for dårlige?

NHF har publisert rapporten «Hva koster det å være funksjonshemmet?» Rapport beskriver konkret hvilke konsekvenser flere politiske endringer har hatt for funksjonshemmedes økonomi.

-Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, det vil si regulering av uføretrygd med mer, har vi gått inn på utgiftssiden og sett på egenandeler, merutgifter og så videre, og kort sagt svart på spørsmålet – Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i dag? Vi kan røpe allerede nå at det ikke er snakk om småsummer. Les mer om rapporten på NHFs hjemmeside.

Last ned rapporten «Hva koster det å være funksjonshemmet?»

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har også egne sider om levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Les mer på Bufdirs sider her.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG