Søk

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 er lagt fram, og nå begynner forhandlingene i Stortinget. Norges Handikapforbund reagerer sterkt på at Regjeringen igjen vil jobbe for å overføre ansvar for hjelpemidler til kommunene.

Norges Handikapforbund sin reaksjon på saken kan du lese på denne linken.

Reaksjoner overfor våre målgrupper kommer også fra andre enn fra funksjonshemmedes organisasjoner. Mimmi Kvisvik, leder i FO (Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere) etterlyser en storsatsing for utviklingshemmede, som knapt er nevnt i budsjettet. Videre tar hun også opp at Bostøtten ikke får en innretning som kompenserer for at uføretrygdede er begynt å betale skatt. Antall VTA-plasser er også altfor liten. Les mer om FOs reaksjon på budsjettet på denne lenken.

Et kutt som rammer Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) direkte, er kutt i midler spesielle rettstiltak med 15 mill. NFU gir rådgivning til enkeltpersoner med utviklingshemming og deres familier. I 2017 fikk organisasjonen 320 000 til formålet, og i 2018 foreslås dette kuttet med 74 000. Dette kuttet kommer sammen med at andre tilsvarende ordninger, der personer med behov for juridisk hjelp som, Juridisk rådgivning for kvinner, Gatejuristen, JUSSBUSS m.fl. Likestillingsombudet karakteriserer disse kuttene som et angrep på rettssikkerheten, og vil følge denne saken i Stortinget.

Ved at Regjeringspartiene er i mindretall på Stortinget, kan det imidlertid være håp om å få endret det som går i feil retning for våre målgrupper.

Endringene i pleiepengeordningen fra 1.oktober 2017, fører til at foreldre til barn med alvorlig og langvarig sykdom får begrenset sin mulighet til å følge opp egne barn ved alvorlig sykdom.  Både SV og KrF har ønsket å endre dette, og arbeider med dette i Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018. SAFO høringsuttalelse Endringer i rett til pleiepenger ved syke barn.

 

ARKIV
SISTE INNLEGG