Søk

LDO søker medarbeider

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker rådgiver i samfunnsavdelingen. Personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Søknadsfrist 16. juni 2009. Ta kontakt for mer informasjon tel: 24 05 59 50.
ARKIV
SISTE INNLEGG