Du er her: SAFO Norge » Forsiden

Hopp over navigasjon - G? til hovedinnhold


Hopp over lenker og innstillinger - Gå til hovedinnhold


Våre medlemsorganisasjoner


Siste nytt

«Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne»

«Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne»

09.04.2014

Bufdir lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne» Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har, på oppdrag fra Bufdir sett på tjenestetilbudet til voldsutsatt personer med nedsatt funksjonsevne, bl.a. krisesentertilbudet, sentre mot incest og seksuelle overgrep.

Les mer »

Et godt liv i egen bolig

Et godt liv i egen bolig

29.03.2014

Å velge hvor man vil bo eller hvem man skal bo med er ikke en selvfølge for alle. I SAFOs nye brosjyre ”Et godt liv i egen bolig” møter du tre unge voksne med ulike utfordringer som alle bor slik de ønsker. Silje, Tormod og Tine har i samarbeid med sine kommuner etablert sine hjem.

Les mer »

Nyttig lesning om kommunale råd

28.03.2014

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har skrevet en rapport om kommunale- og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt eldreråd. Rapporten gjennomgår organiseringen av rådene, og ser på hvilke oppgaver de utfører og hvilken innflytelse de opplever å ha. Du kan laste ned rapporten her.

Les mer »

Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

27.03.2014

På denne temasiden legger Deltasenteret i Bufdir ut informasjon som er rettet mot de kommunale rådenes virksomhet.

Les mer »

Inkludering av unge i skole og fritid

05.03.2014

Bufdir holdt 4. mars lanseringsseminar for to forskningsrapporter: Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar og En av flokken? Inkludering av barn med sansetap – muligheter og begrensninger.

Les mer »

Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet

Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet

27.02.2014

En ny Fafo-rapport lanseres 13.mars. Her blir det presentert ny kunnskap om arbeidsgiveres holdninger, erfaringer og praksis.

Les mer »

SAFO-konferansen 2014

SAFO-konferansen 2014

31.01.2014

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og SAFOs samarbeid framover var sakene temaene på SAFO-konferansen 25. og 26.januar 2014 .

Les mer »

«Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene» - ny rapport

«Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene» - ny rapport

09.01.2014

Forskere og studenter tilknyttet Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har gjennomført en undersøkelse om hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne fremstilles i mediene. Torsdag 9. januar 2014 ble rapporten lansert.

Les mer »

Livestreaming av fagkonferanse: FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Livestreaming av fagkonferanse: FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

28.11.2013

3. desember 2013, på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo og Likestillings- og diskrimineringsombudet, til fagkonferanse i Oslo.

Les mer »

Invitasjon til lanseringsseminar av rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig».

Invitasjon til lanseringsseminar av rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig».

06.11.2013

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en undersøkelse om sammenhengen mellom bolig, tjenester, arbeid og dagaktiviteter, etter oppdrag fra Bufdir. Fredag 22. november lanseres rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig»

Les mer »

Flere nyheter»


Topp