Unitech 2010

Unitech 2010

Media LT er med og arrangerer konferansen Unitech 2010 som avholdes i Oslo, 19. og 20. mai. onferansen har to inviterte hovedtalere.

Jonathan Hassell fra BBC har gitt åpningsforedraget tittelen: “Web Accessibility Preferences Aren’t for Sissies: Inclusion and Personalisation Approaches to Usability for All”.

Kai A. Olsen avrunder konferansen med foredraget: “Two cases of bad Web usability: banking and employee self service”.
Program, påmelding.