Tiltak for tilgjengelig kollektivtrafikk

Tiltak for tilgjengelig kollektivtrafikk

Kommunene og fylkeskommunene har sendt inn søknader om 90 ulike tiltak til Samferdselsdepartementet. Mange av tiltakene går ut på å ruste opp holdeplasser slik at de blir universelt utformet.

Les mer om tildelingen fra Samferdselsdepartementet her.