Tiltak for tilgjengelig kollektivtrafikk

Samferdselsdepartementet har fordelt 57 millioner til tiltak som skal gjøre kollektivtrafikken mer tilgjengelig for alle.

Kommunene og fylkeskommunene har sendt inn søknader om 90 ulike tiltak til Samferdselsdepartementet. Mange av tiltakene går ut på å ruste opp holdeplasser slik at de blir universelt utformet.

Les mer om tildelingen fra Samferdselsdepartementet her.

ARKIV
SISTE INNLEGG