Utvalg som skal vurdere skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken

Utvalg som skal vurdere skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken